Vlaams minister van Economie Philippe Muyters investeert ruim 1 miljoen euro om de veiligheid op Vlaamse bedrijventerreinen te verhogen. 20.000 euro gaat naar Bedrijvenvereniging Industrie Mechelen-Noord en bijna 70.000 euro naar de stad Mechelen.

Zowel bedrijventerreinverenigingen en –beheerders als lokale gemeentebesturen hadden aanvragen ingediend voor subsidiëring. Van de 53 werden er 32 geselecteerd. “Geïnteresseerden konden voorstellen doen in drie categorieën: veiligheidsscreens, voorbereidende trajecten naar de opstart van een vrachtwagenparking of uitvoerings- en investeringsprojecten zoals technologische investeringen, proefopstellingen, herinrichting van het terrein en het opzetten van campagnes”, licht minister Muyters toe.

Bedrijvenvereniging Industrie Mechelen-Noord krijgt 20.000 euro subsidie voor de uitvoering van een screening op het gebied van beveiliging met drones, aangezien de terreinen Mechelen-Noord I en II zeer uitgebreid zijn en worden doorsneden door de E19-autostrade. Er zal tevens een kleinere screening gebeuren op het vlak van verkeersveiligheid.

Geparkeerde vrachtwagens

De stad Mechelen krijgt van de Vlaamse overheid 69.600 euro om de problematiek van geparkeerde vrachtwagens en de hiermee gepaarde gaande overlast op de bedrijventerreinen Mechelen-Noord, Mechelen-Zuid en Ragheno in kaart te brengen. Op basis van het onderzoek zullen oplossingen worden gezocht. Ook kunnen bijvoorbeeld bedrijven worden overtuigd om hun beschikbare ruimte op eigen terreinen (tegen een nog uit te werken compensatie) ter beschikking te stellen van vrachtwagenchauffeurs.

“Veiligheid is van groot belang bij het realiseren van duurzame en attractieve bedrijventerreinen. Met de subsidiëring van de Vlaamse overheid kunnen we alleszins beter tegemoet komen aan de bekommernissen van bedrijventerreinverenigingen die veiligheid terecht als een topprioriteit aanzien. Er zal alleszins rekening mee worden gehouden dat veel opmerkingen vanuit de bedrijventerreinen te maken hebben met de vrachtwagenproblematiek”, aldus Mechels schepen van Economie Katleen Den Roover.