Stijging van trafiek op Zeekanaal Brussel-Schelde

Ophaalbrug kanaal TildonkWaterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) noteert een stijgende trafiek op de door haar beheerde waterwegen. Vooral het containervervoer zat sterk in de lift, met een toename met 20 % in vergelijking met 2013.

Op de waterwegen die W&Z beheert, werd een totaal tonnage vervoerd van 31,97 miljoen ton in vergelijking met 2013. Dit is een stijging van 0,56%.

Op het vlak van containervervoer kunnen heel positieve cijfers voorgelegd worden. In 2014 werd 247.121 TEU (Twenty Feet Equivalent Unit) vervoerd. Dat betekent een groei van 19,84 % ten opzichte van 2013.

De grootste waterweg blijft de Ringvaart om Gent met 18,71 miljoen ton, ondanks een daling van de trafiek met 1,33 % in vergelijking met 2013. Het Zeekanaal Brussel-Schelde is een mooie tweede met 11,40 miljoen ton. Hier was er een stijging van 4,78 %.

“Wij zijn zeer verheugd over de positieve algemene tendens in het goederenvervoer via de waterwegen van W&Z”, verklaart gedelegeerd bestuurder ir. Leo Clinckers van W&Z. “Het is belangrijk de inspanningen verder te zetten om onze waterwegen te moderniseren en te optimaliseren. Vlaanderen wil zich in de toekomst immers als slimme logistieke draaischijf in Europa profileren. De waterwegen kunnen daarbij een belangrijke plaats innemen. W&Z gaat onverminderd door met het investeren in het wegwerken van missing links, het herbouwen van sluizen en stuwen, het baggeren en onderhouden van de waterwegen en het bouwen van kaaimuren voor bedrijven die hun producten via het water willen vervoeren.”