Steunmaatregelen moeten binnenvaart vergroenen

Zeekanaal Brussel-ScheldeVlaams minister voor Mobiliteit Ben Weyts lanceert twee maatregelen om de binnenvaart te vergroenen. De binnenvaart is een belangrijke partner van tal van Vlaamse bedrijven. Om het vervoer op een steeds milieuvriendelijkere wijze te laten verlopen is modernisering van de vloot een continue vereiste. Om dit te stimuleren hebben de Vlaamse waterwegbeheerders Waterwegen en Zeekanaal NV, met hoofdzetel in Willebroek, en nv De Scheepvaart twee maatregelen uitgewerkt die de vergroening van de binnenvaartvloot financieel ondersteunen.

Binnenvaartondernemers kunnen van 1 oktober tot en met 30 september 2017 een aanvraag indienen bij Waterwegen en Zeekanaal NV of bij nv De Scheepvaart. Zij komen dan in aanmerking voor ‘de steunmaatregel hermotorisatie kleine schepen’ of ‘de steunmaatregel nabehandelingstechnieken aan boord van middelgrote en grote schepen’. Technologische ontwikkelingen laten toe milieuvoordelen in concrete maatregelen op het terrein om te zetten. “De binnenvaart bruist van innovatie”, zegt Weyts. “We investeren gericht om de dynamiek in de sector te ondersteunen. Zo wordt de binnenvaart nog verleidelijker voor ondernemers die de file op de weg beu zijn. Op de waterweg wacht een ijzersterk alternatief, duurzamer dan ooit”.

Beide steunmaatregelen gaan uit van een investeringssteun. Deze financiële tegemoetkoming is éénmalig en is 50% van de investeringskost, maar wordt begrensd tot maximaal 50.000 euro per schip. De steunmaatregelen zijn erop gericht om de binnenvaartvloot te moderniseren, waarbij tezelfdertijd de luchtkwaliteit in Vlaanderen verbeterd wordt en ook de concurrentiepositie van de binnenvaart in Vlaanderen verder versterkt wordt.

Op de website van Waterwegen en Zeekanaal NV en van nv De Scheepvaart is vanaf 1 oktober alle informatie in verband met de steunmaatregelen terug te vinden.