innovatiecentrumInnovatiecentrum Vlaams-Brabant kent tot 250.000 euro steun toe aan kennisinstellingen, bedrijven, sociale partners of openbare overheden die een structurele samenwerking aangaan en hierdoor mee bouwen aan de kenniseconomie van Vlaams-Brabant.

  • Wie komt in aanmerking voor deze steun? Dat geldt onder meer voor samenwerkingsverbanden tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en kennisinstellingen en/of overheden rond ontwikkelingen en toepassingen van vernieuwende technologie. Het kan ook gaan om projecten die de ontwikkeling van kennis, van kennisintensieve bedrijven of de wisselwerking tussen kennisinstellingen en bedrijven bevorderen. Projecten die aansluiten bij het provinciaal actieplan 2014-2019 ‘Verantwoord ondernemerschap’ hebben een streepje voor. Hetzelfde geldt voor innovatieve projecten in de speerpuntclusters logistech, lifetech, cleantech of createch, projecten ten gunste van meerdere bedrijven of een sector of projecten met een maatschappelijke meerwaarde.  Projecten moeten ten laatste worden ingediend tegen 15 oktober. Het volledig subsidiereglement, de selectiecriteria en het online inschrijvingsformulier vindt u op de website van de provincie Vlaams-Brabant. Voor meer info en een voorbespreking kunt u terecht bij Pierre Faché van de dienst Economie, 016-26.72.97, e-mail: pierre.fache@vlaams-brabant.be.