sonja van remoortereStartersnet is een initiatief van Sonja Van Remoortere. Het is een digitaal B2B-platform dat startende ondernemers wil helpen om zo snel mogelijk gelanceerd te geraken. Wie lid wordt van Startersnet krijgt op het platform een aantal pagina’s ter beschikking om zijn onderneming voor te stellen. Leden/ondernemers kunnen onderling contacten leggen en zakelijke zoekertjes plaatsen. Netwerken wordt gestimuleerd.

Zaakvoerster Sonja Van Remoortere heeft ervaring in de sector. Zij was zelf actief als ondernemer, maar besliste in 2005 uit de verkoop te stappen en haar ervaringen als ondernemer ten dienste te stellen van starters. Sindsdien is zij actief als adviseur voor startende ondernemers. Startersnet is een verlengde van deze activiteiten.

Het digitaal platform kan door jonge ondernemers met het juiste profiel twee maanden gratis worden uitgeprobeerd. Daarna moet lidgeld worden betaald.