DUFFEL – Veiligheids-, kwaliteits- en milieucertificaten zijn meer dan een papiertje aan de muur. Ze moeten ook echt een weerspiegeling van de gang van zaken op de werkvloer zijn. En net daar steekt Cogitandus een handje toe. De Duffelse zaak gaat voor een echte continue verbetering.

Cogitandus is Latijn voor waar moet over nagedacht worden. “En waar we moeten over nadenken, is dat mensen nu eenmaal fouten maken, wat kan resulteren in een arbeidsongeval of een kwaliteitsprobleem. Ook al verlangen veel organisaties het tegenovergestelde”, legt zaakvoerder Werner De Vos uit. “Door af te stappen van de doelstelling nul incidenten of afwijkingen, en de mens niet langer als perfect beschouwen, kunnen we bepalen hoe een organisatie zich werkelijk tegen de gevolgen van ongevallen of kwaliteitsproblemen kan beschermen.”

Training en coaching

“Het behalen en behouden van ISO-, OHSAS- en VCA-certificaten gaat vaak gepaard met een heleboel inspanningen die niet meteen een meerwaarde voor de bedrijfswerking opleveren”, verduidelijkt Werner De Vos. “Trainingen met directie, leidinggevenden en coaching van de medewerkers maken daarbij het verschil en zorgen werkelijk tot betere en efficiëntere prestaties.”

Enerzijds voorziet Cogitandus opleidingen voor het management. “Daar zetten we uiteen hoe het principe van echte verbetering kan worden ingevoerd door anders te reageren op fouten, door de definitie van veilig of kwaliteitsvol werk te wijzigen en door te leren uit wat er werkelijk op de werkvloer gebeurt.”

Anderzijds wordt er met de medewerkers zelf aan de slag gegaan. In kleine groepen worden ze gecoacht rond hoe ze via het stellen van de juiste vragen een bepaald verbeterprobleem kunnen aanpakken. “Een schuldige voor dat probleem aanwijzen doen we daar zeker niet. Integendeel, we gaan de organisatie anders leren kijken naar falen. We gaan na hoe de organisatie het falen heeft kunnen laten gebeuren.”

Door deze werkwijze te herhalen voor andere situaties wordt naar echte, continue verbetering gestreefd. “Het behalen of behouden van certificaten zijn dan geen doel op zich meer, maar een logisch gevolg van de verrichtte inspanningen.”

Meer info over starters vindt u op onze overzichtspagina. Bent u ook een starter of kent u zo iemand? Laat het ons weten via redactie@madeinmechelen.be en zo komt u de komende weken misschien in de schijnwerpers te staan.