Stad Mechelen lanceert een oproep naar alle eigenaars van grote daken die interesse hebben in zonnepanelen. In oktober komt de stad met een bestek om dergelijke panelen op grote daken te leggen.

De inspanningen op het vlak van zonne-energie worden gebundeld binnen het project Zonneklaar, waarvoor de stad een provinciale klimaatsubsidie van 75.000 euro ontving. De hoofddoelstelling van dit project is de mogelijkheid te onderzoeken om zonnepanelen te plaatsen op openbare en private gebouwen.

Een aantal gebouwen binnen het stadspatrimonium heeft nu al zonnepanelen, en via dit project hoopt de stad dat aantal nog gevoelig op te trekken met een Energy Supply Contract. Dit betekent dat de stad Mechelen een lijst van haar daken geschikt voor PV panelen aanbiedt aan de markt. Energy Service Companies (ESCO) kunnen dan een aanbod formuleren om PV panelen op die daken te leggen in ruil voor een maandelijkse vergoeding.

De stad Mechelen, het Sociaal Huis, het autonoom gemeentebedrijf SAM en Woonpunt Mechelen hebben zelf al een lijst gemaakt van hun daken om in te brengen in het project. Maar ook andere eigenaars van grote daken worden opgeroepen om deel te nemen aan het project.

Winkels

“We zoeken eigenaars van grote daken die zich echt willen engageren om zonnepanelen op hun dak te leggen in ruil voor een gebruiksvergoeding. Hiervoor denken wij bijvoorbeeld aan grote winkels die volledig gelijkvloers zijn en dus een zeer groot plat dak ter beschikking hebben. Uiteraard plaatsen we geen PV panelen op niet-geïsoleerde daken, maar zelfs het isoleren van het dak kan door de ESCO uitgevoerd worden”, zegt Marina De Bie, Mechels schepen van Klimaat en Energie.

Geïnteresseerden moeten zelf eigenaar zijn van het gebouw, moeten het gebouw nog minimaal tien jaar in eigendom houden en er moet een verbruik in het gebouw zijn.

Vlaams minister van Energie Bart Tommelein heeft grote bedrijven ook al opgeroepen om zonnepanelen op hun daken te leggen. “Er zijn natuurlijk bedrijven die zelf weinig stroom nodig hebben, waardoor een grote zonnepaneleninstallatie minder rendabel is. Maar voor hen zijn er andere oplossingen. Ze kunnen omwonenden of hun werknemers mee laten investeren. Of hun dak ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld aan een coöperatie.”