JorissenDe Stad Mechelen wil in 2015 sterk inzetten op het ondersteunen van de lokale detailhandel, horeca en ondernemingen. Dat heeft schepen van Economie en Werk Wim Jorissen gezegd bij de voorstelling van zijn begroting voor 2015.

Na de heraanleg van de Bruul is er ook een make-over gepland voor de drie winkelwandelstraatjes die de Bruul verbinden met de IJzerenleen: de Geitestraat, Borzestraat en Blauwhondstraat. Voor de heraanleg van deze drie straten en de Désiré Boucherystraat wordt in de begroting van 2016 1,39 miljoen euro gereserveerd. De handelaars van de drie winkelwandelstraten hadden in november nog aangedrongen op maatregelen voor hun buurt.

Mechelen wordt verder gepromoot als winkelstad. In 2015 zal dat onder meer gebeuren via een nieuwe shoppingsite en andere digitale promotiekanalen. Een monitoringsysteem moet nagaan wat het effect is van de verschillende promotiecampagnes.

Op de zaterdagmarkt moet niet langer een retributie worden betaald voor degustatietafels. Horecaterrassen op gronden van Waterwegen en Zeekanaal moeten daarentegen vanaf volgend jaar aan W&Z een terrasbelasting betalen, maar de stad zal aan de uitbaters die dit moeten betalen een subsidie toekennen die het bedrag geheel of gedeeltelijk compenseert.

Ondanks het feit dat de subsidies van Vlaanderen in 2015 wegvallen, zal de stad de samenwerking met vzw Mest, die starters ondersteunt, verderzetten. Ondertussen startten Swelvet, Cycloop en Unspill al op in de Mechelse binnenstad. Het stadsbestuur is ervan overtuigd dat dit project nog meer nieuwe starters kan aantrekken en motiveren.

In het horecabeleidsplan dat de stad uitwerkt, wordt extra aandacht besteed aan een gezinsvriendelijk aanbod van de horeca. Tegen de lente van 2015 wordt een toeristische kaart afgewerkt met het aanbod van gezins- en kindvriendelijke horeca. Tegelijk wordt ingezet op de verdere uitbouw van horecapleinen en -rustpunten doorheen de stad. De Korenmarkt is het voorbeeld en binnen afzienbare tijd volgt ook voor de Vijfhoek en Botermarkt een heraanleg die de pleinen de gewenste bestemming geeft.

De stad zal in 2015 ook andere vormen van ondernemen ondersteunen. Om zelfstandigen te helpen, zal de stad de gemeentebelasting voor zelfstandigen die hun beroep uitoefenen zonder dat zij van een bedrijfsoppervlakte gebruik maken, afschaffen. In de meerjarenplanning zal extra geld vrijgemaakt worden om het parkmanagement van industrieterreinen Noord en Zuid (met uitbreiding Ragheno) verder te ondersteunen. Zo zal onder meer een opvolging- en communicatietool geïmplementeerd worden waardoor vragen en meldingen vanuit de industrieterreinen aan de verschillende stadsdiensten efficiënter worden behandeld. Er word eveneens verder geïnvesteerd in de uitbouw van de creatieve en innovatieve hub Oh! Mechelen. Een voltijds community beheerder zal dagelijkse ondersteuning bieden aan de start-ups en doorstarters die gebruik maken van de faciliteiten in de Kanunnik de Deckerstraat.