Stad Mechelen heeft beslist de Nekkerhal te verkopen. De beslissing maakt deel uit van de meerjarenplanning en de begroting voor 2017.

“Momenteel wordt de hal succesvol uitgebaat door concessiehouder Artexis, professioneel beheerder van expohallen. Een verkoop moet er voor zorgen dat de hal in Mechelen ook op lange termijn als evenementenhal kan worden geëxploiteerd. Dat is enkel gegarandeerd als de partner ook het eigendomsrecht heeft. Een verkoop drong zich op”, aldus burgemeester Bart Somers.

“Bovendien stond de stad als eigenaar voor een aantal grote onderhoudsverplichtingen aan de Nekkerhal. Een evenementenhal uitbaten, is uiteraard geen kerntaak van de stad. Hiervoor werken we beter met een private partner. De verkoopopbrengst wordt geraamd op 12,5 miljoen euro. Met deze verkoop verbetert dan ook de schuldpositie van de stad.”

De stad kondigt tevens nu al de verkoop aan van de ziekenhuiscampus Zwartzustersvest die in 2018 komt leeg te staan door de verhuis naar en integratie in de nieuwbouw van AZ Sint-Maarten aan de R6.

“Om te vermijden dat dit volume in de binnenstad lange tijd komt leeg te staan, is het van belang deze intentie tot verkoop nu al vrij te geven en de markt te bevragen over mogelijk invullingen”, aldus de burgemeester. Een verkoopopbrengst volgens schatting van deze site bedraagt 20,3 miljoen euro.