reinigenMet de oprichting van een Task Force pakt de stad Mechelen via verschillende actiepunten wateroverlast globaal aan. Een eerste concrete stap daartoe is de uitbesteding van de ruimingswerken, het ophalen, de afvoer en verwerking van slib, bodem- en veegvuil. “Het stadsbestuur gunt deze opdracht aan de firma THV Rio Mechelen uit Willebroek, waarmee ten bedrage van 7.472.225 euro (exclusief btw) een contract voor 10 jaar is afgesloten. Dit contract gaat in vanaf 15 april 2016”, meldt schepen van Openbare Werken Christiaan Backx (N-VA).

Met deze uitbesteding focust de stad Mechelen op straatkolken, grachten en rioleringen om mogelijke problemen met oppervlaktewater preventief aan te pakken en in de toekomst onder controle te houden. “Alle baangrachten die onder het beheer van de stad vallen, zullen waar nodig jaarlijks grondig worden gereinigd om wateroverlast te voorkomen. De straatkolken (een kleine 20.000 stuks in Mechelen) krijgen eveneens een preventieve reinigingsbeurt. Voorheen gebeurde dit door de uitvoeringsdiensten van de stad. Aangezien dit een zeer gespecialiseerde taak is, laten we dit voortaan doen door een gespecialiseerde firma die over aangepaste machines en technieken beschikt.”

Ook voor snelle interventies zal de stad een beroep doen op dezelfde firma. “Opdat adequaat kan worden ingegrepen, zal het rioleringsnetwerk met een speciaal camerasysteem worden gecontroleerd en visueel in kaart worden gebracht. Na een volledige controle zullen beschadigde straatkolken worden vervangen. Op die manier willen we de problematiek van rioleringen, kolken en grachten heel grondig aanpakken”, licht schepen Backx toe.

De totale jaarlijkse kostprijs van de werken bedraagt 693.540 euro. Voor een éénmalige globale aanpak van wateroverlast voorziet de stad een extra budget van 1 miljoen euro.