BouwwerfDe stad Mechelen is niet langer verplicht om voor het afleveren van bouwvergunningen eerst het advies te vragen van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het Agentschap Ruimte & Onroerend Goed in Antwerpen. Deze zogenaamde ontvoogding van de stad heeft tot gevolg dat Mechelen zelfstandig bouwvergunningen mag afleveren en dat de behandeltermijn van dergelijke vergunningen aanzienlijk wordt ingekort van 105 naar 75 kalenderdagen. Dit geldt voor bouwaanvragen die vanaf 1 september worden ingediend bij de stad Mechelen. De verkorte termijn van maximum 75 dagen begint te tellen na de volledig- en ontvankelijk-verklaring van het dossier.

“Er wordt al jaren gesproken over de ontvoogding van Mechelen. Voor mij is dit een essentieel onderdeel van de hervorming van de Bouwdienst”, zegt schepen van Stedenbouw Greet Geypen. “Bij mijn aantreden als schepen heb ik hiervan één van de prioriteiten gemaakt. Vooral de opmaak van de drie registers (vergunningsregister, plannenregister en register van onbebouwde percelen) is erg tijdrovend geweest. De verkorte behandelingsduur van maximum 75 dagen geldt niet voor bouwaanvragen met openbaar onderzoek en verkavelingsdossiers, daar blijven de maximale behandeltermijnen respectievelijk 105 en 150 dagen”, legt Greet Geypen uit.

Dit najaar zijn een paar belangrijke veranderingen gepland in het kader van de hervorming van de stedelijke Bouwdienst.

“De procedure voor het indienen van een bouwaanvraag kan vanaf het najaar digitaal gebeuren. De digitalisering moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling en een meer transparante procedure en voor minder administratieve lasten”, zegt schepen Geypen. Er komt ook een nieuwe stedenbouwkundige verordening. “We willen een geheel van stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor het volledige grondgebied in één document bundelen. De huidige basisverordening dateert van 1933. Ze is achterhaald en moet dringend herschreven worden rekening houdend met de hedendaagse behoeften”, zegt de schepen. De stad zal tenslotte  een nieuw front office inrichten rond de thema’s bouwen en wonen. Deze loketten die Huis Bouw zullen heten, worden ondergebracht in het Huis van de Mechelaar en worden het centrale informatiepunt waar burgers met vragen rond deze thema’s zullen worden geholpen. Huis Bouw wordt een front office voor de diensten Wonen en Milieu en voor de Bouwdienst.