De rechtbank van koophandel van Antwerpen afdeling Mechelen heeft het faillissement geopend van Potala bvba, snackbar, ondernemingsnummer 0503936576, Geitestraat 9, Mechelen.

Mr. Johan Verhaegen, Molenveld 8, Berlaar is door de rechtbank aangesteld als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen in de Mechelse regio vindt u op onze overzichtspagina.