glassesIn de consumentenmarkt blijft de doorbraak van de smart glasses voorlopig nog uit, maar in de logistieke sector zorgt de technologie voor grote efficiëntieverbeteringen, zeker in warehouses die nog niet handenvrij werken. In dit laatste geval kan 20 tot 25% productiviteitswinst worden geboekt. Dat blijkt uit een testproject dat het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) uitvoerde samen met 19 bedrijven.

Smart glasses kunnen bij (logistieke) operatoren in realtime de juiste informatie, verrijkt met extra virtuele informatie, op hun netvlies weergeven. Bovendien is integratie met bestaande warehouse management systemen mogelijk.

Vanuit de 19 deelnemende bedrijven, waaronder Neovia Logistics Services uit Willebroek, kwam in de eerste plaats de vraag naar mogelijkheden van deze glasses binnen orderpicking, de belading van voertuigen en de inspectie en kwaliteitscontrole bij ontvangst van goederen. Het VIL bracht de voor- en nadelen van de verschillende types slimme brillen in kaart en testte deze vervolgens uit bij JAVA en Scania.

JAVA verwerkt bijna elf miljoen collies per jaar. Efficiëntieverbetering in de orderpicking activiteiten kan leiden tot een winst van drie seconden per pick, wat overeenkomt met het werk van twee voltijdse werknemers. Deze winst hebben ze al behaald door over te schakelen naar voice technology (instructies via hoofdtelefoon). Uit de testen van het VIL blijkt wel dat nieuwe operatoren die instructies krijgen via smart glasses een stuk sneller weg zijn met hun taken dan wanneer ze voice technology toepassen. Doordat ze stap voor stap begeleid worden met visuele instructies kan een winst van 8 seconden per pick worden behaald. Als er nog geen voice technology ingevoerd zou zijn, dan blijkt uit de ROI berekening dat de investeringskost in 0,6 jaar kan worden terugverdiend. In het andere geval bedraagt de terugverdientijd 11 jaar.

Indien nog geen voice technology wordt gebruikt, en dus ook nog niet de stap is gezet naar handenvrij en papierloos werken, dan is een productiviteitswinst van 20 à 25% mogelijk met de invoer van smart glasses. Wanneer voice terminals aan vervanging toe zijn, is het bovendien aan te raden naar vision technology te kijken bij bestaande installaties. De investeringskosten van smart glasses liggen lager en bieden extra voordelen door visuele begeleiding en extra informatie (locatie, aantal, artikelfoto’s, extra instructies …).

Bij Scania in Opglabbeek werd het retourproces onder de loep genomen. Het distributiecentrum ontvangt jaarlijks een 40.000-tal producten in retour. Het retourproces is vandaag voornamelijk afhankelijk van documenten en sterk gestoeld op de ervaring van de operatoren. Met het gebruik van smart glasses kan de operator de retour sneller en betrouwbaarder laten gebeuren, hij kan sneller en gemakkelijker bewijsfoto’s nemen, en operatoren zijn sneller inzetbaar. De terugverdientijd in deze situatie bedraagt 1,2 jaar. Het is niet uitgesloten dat door een verbetering van het controleproces mogelijk ook grotere kosten zoals claims of kosten die samengaan met het nemen van een verkeerde beslissing (bijvoorbeeld kosten van een terugroepactie) kunnen worden verminderd.