Eric Van den Broele. Foto Graydon.

In het arrondissement Mechelen is het aantal faillissementen tijdens de zomermaanden juli en augustus slechts licht gestegen in vergelijking met vorig jaar. Van januari tot en met augustus waren er wel ruim 35% meer faillissementen dan in dezelfde periode in 2016. Dat blijkt uit de Graydon Barometer Faillissementen.

Tijdens de zomermaanden is in heel België het aantal faillissementen gelijk gebleven ten opzichte van 2016. In de zomermaanden gingen in totaal 934 bedrijven failliet. Dat is één uitspraak meer dan in dezelfde periode verleden jaar. Eric Van den Broele, Senior Manager Research and Development bij Graydon: “De faillissementscijfers liggen traditioneel gevoelig lager tijdens de vakantieperiode gezien het gerechtelijk reces.”

Van januari tot en met augustus werden er in heel België 6.665 faillissementen uitgesproken. Ten opzichte van dezelfde periode in 2016 betekent dit een stijging met 7,6 procent. Over deze periode kwamen er door faillissementen in totaal 13.479 banen op de tocht te staan. Dit is een toename met 3 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2016.De stijging van het aantal faillissementen doet zich vooral voor in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en in mindere mate in Wallonië. In Vlaanderen is er een lichte daling merkbaar.

Horeca en bouw zijn nog altijd koplopers bij faillissementen.

Mechelen

In het arrondissement Mechelen is het aantal faillissementen in de maanden juli en augustus slechts licht gestegen in vergelijking met 2016. Vorig jaar gingen in de zomer in Mechelen 30 bedrijven failliet, en dit jaar zijn er dat 32, ofwel een stijging met 6,7%.

Van januari tot en met augustus werden in het arrondissement Mechelen 167 faillissementen geopend. Dat is slechts eentje minder dan in de recordjaren 2012 en 2014, of een stijging met 35,77% ten opzichte van dezelfde periode in 2016 toen 123 bedrijven failliet gingen.