Sint-Michel van ABVV bezoekt Voka-KvK Mechelen

taxshiftABVV Mechelen + Kempen voerde vrijdagmiddag een ludieke actie tegen het regeringsbeleid bij Voka-Kamer van Koophandel Mechelen en in de nabijgelegen winkelstraten. De vakbondsleden deden dat in de gedaante van ‘Sint-Michel (een sneer naar de federale premier) en zijn blauwgele Pieten’. De Pieten brachten jute zakken mee ‘vol zware lasten voor werknemers en gepensioneerden’. Daarna trokken Sint-Michel en de Pieten door de winkelstraten en deelden ze vals geld uit, waarop aan de ene kant de bijkomende lusten en aan de andere kant de bijkomende lasten staan. Ze wilden daarmee duidelijk maken dat deze Sint meer en sneller neemt dan dat hij brengt. Volgens de regering zal ieders koopkracht stijgen – ‘100 euro netto meer per maand!’ – dankzij de taxshift. “De regering liegt”, aldus de vakbond. “Vermogens en werkgevers worden wel gespaard. Sint-Michel slaagt er in om de grote vermogens quasi ongemoeid te laten. In de begroting is in totaal minder dan 900 miljoen euro voorzien aan extra vermogensinkomsten, of amper 8 euro per persoon per maand. Voor de werkgevers heeft hij naast de indexsprong zelfs nog 4,5 miljard aan extra lastenverlagingen geregeld, wat neerkomt op 37 euro per persoon per maand.”

Voka-KvK Mechelen ziet dat anders. “Met haar Sinterklaasactie wilde het ABVV de werkgeversorganisatie de zwartepiet toespelen in haar aanhoudend ongenoegen over het federale regeerakkoord en de daarin opgenomen belastingverschuivingen. Voka – Kamer van Koophandel heeft akte genomen van die houding maar betreurt die visie, aangezien die op foute beweringen is gestoeld. De doorgevoerde taxshift komt niet alleen bedrijven ten goede”, benadrukt algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen.

Dat de vakbonden schieten op de bedrijfswereld en de moeite hebben genomen om effectief aan te kloppen bij Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, kan algemeen directeur Frédéric Achten nochtans waarderen. “Het bezoek biedt de kans om de vakbonden er nogmaals op te wijzen dat ze hun pijlen niet op de werkgevers hoeven te richten. Als werkgeversorganisatie was en is Voka – Kamer van Koophandel Mechelen nog steeds een duidelijke voorstander van een taxshift.”

Voka heeft steeds de voorkeur gegeven aan een grote taxshift, waarbij geen maatregelen worden genomen die rechtsonzekerheid creëren bij de bedrijven. Dergelijke maatregelen zouden immers veel jobs op het spel hebben gezet. “Het is ook de eerste keer dat starters en kleine ondernemingen positief gestimuleerd worden. Laten we niet vergeten dat KMO’s aan de basis liggen van de lokale welvaartcreatie en het welzijn van morgen”, aldus Achten.

Lasten en lusten zijn, volgens Voka, voor alle partijen eerlijk verdeeld. “We duiden graag nog eens op een paar vergetelheden van de ABVV-pieten, zoals de stijging van de roerende voorheffing van 25 naar 27%, van 15 naar 17% bij uitkering van de liquidatiereserve binnen de 5 jaar, 33% roerende voorheffing op meerwaarde bij aandelen,…”

Kort samengevat, is Voka blij dat de federale regering de concurrentiekracht van de economie en de koopkracht voor iedereen wil verstevigen. “De uitvoering van dit plan om welvaart te ontwikkelen voor de toekomstige generaties is geen eenzijdige opdracht voor de werkgevers alleen, maar een collectieve verantwoordelijkheid van de overheid, werkgevers en werknemers”, besluit Frédéric Achten.