burnoutVorig jaar waren er meer dan 120.000 werknemers langdurig afwezig vanwege psychosociale aandoeningen. Bedrijven kiezen voor een proactieve aanpak om deze problemen te vermijden. Attentia merkt dit in de stijgende vraag naar begeleiding in het opzetten van een welzijnsbeleid. Ook SGS uit Mechelen liet zich begeleiden door Attentia.

Susie Verstuyft, Stress management consultant bij Attentia, volgt bedrijven op de voet. “Een burn-out is dikwijls een grote schok voor het bedrijf; vaak zijn het zeer betrokken medewerkers die uitvallen. Managers zijn zeker een risicogroep. Leidinggevenden kunnen veel plezier hebben in het werk en een hoog engagement vertonen, maar toch ook grote nood aan herstel hebben.  Een erg hoge herstelnood kan als waarschuwing worden gezien voor uitputting, een centraal kenmerk van burn-out. Via een bevraging kan de werkgever de risico’s beter inschatten en de juiste maatregelen treffen.

Ook bij SGS, gespecialiseerd in inspectie, controle, analyse en certificering, staat het welzijn van de medewerkers hoog op de agenda. Eddy Van Eenoo, preventieadviseur-milieucoördinator SGS Belgium: “We gingen samen met Attentia en de faculteit Psychologie van de KULeuven op zoek naar risico’s voor psychosociale aandoeningen op de werkvloer. Daarna werd een rapport opgemaakt en advies verleend bij het opstellen van preventieplannen. Deze actieplannen zullen verder vorm krijgen in een dialoog met de sociale partners, de verschillende afdelingsmanagers en het bestuur. We zullen ook voorstellen om op 2 niveaus opleidingen te organiseren: enerzijds voor de leidinggevenden zodat zij signalen kunnen (h)erkennen, anderzijds met tips & tricks voor de medewerkers om zelf een burn-out of depressie te vermijden.

Wie meer wil weten over dit onderwerp kan zijn licht opsteken op het webinar Psychosociale risico’s onder controle dat Attentia op 28 juni organiseert. Hierin behandelen experten de wetgeving ivm preventie van psychosociale risico’s op het werk, het meten en in kaart brengen van die psychosociale risico’s en het uitwerken van  een concreet actieplan en beleid.