slideHet Mechels Congrescenter Diependael, gevestigd in het driehonderd jaar oude voormalige Onze-Lieve-Vrouwegasthuis, ontvangt op 25 september de vzw Senior Consultants Vlaanderen (SCV).

Deze vzw telt onder haar leden meer dan 150 gewezen directie- en kaderleden, bedrijfsleiders en hogere ambtenaren die hun kennis en ervaring vrijwillig en belangeloos ter beschikking te stellen van het Vlaams bedrijfs- en gemeenschapsleven. Ze zijn met pensioen, maar willen hun kennis delen met ondernemers die minder ervaring hebben. SCV heeft in zijn rangen experts uit bijna elke beroepsgroep die problemen kunnen oplossen van technische, organisatorische, commerciële, financiële of juridische aard.

Dank zij het label klantentevredenheid van Qfor, een internationaal certificatieorgaan, is SCV door de Vlaamse Overheid officieel erkend als dienstverlener voor de KMO-portefeuille – pijler Advies en kan voor de jaarlijkse contactdag telkens een spreker met naam worden gestrikt. Dit jaar is dat Claire Tillekaerts, gedelegeerd bestuurder van Flanders Investment & Trade (FIT). Zij spreekt over het thema Internationaal ondernemen als motor voor de Vlaamse ecnomie.