jokeVlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege geeft 326.000 euro subsidie voor twee saneringsprojecten in Mechelen.

Elke dag verdwijnt zes hectare aan open ruimte, waardoor Vlaanderen de hoogste bebouwde oppervlakte in Europa heeft. Joke Schauvliege: “Wij moeten allemaal zuiniger omspringen met de beschikbare ruimte in Vlaanderen. En dat zuinige gedrag wil ik ook aanmoedigen.”

Daarom verleent de minister subsidies voor de aankoop en sanering van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten. Hergebruik van reeds ingenomen ruimte primeert op de inname van nog open ruimte. De subsidie bedraagt 30% van de kostprijs voor de verwerving van een leegstaande bedrijfsruimte en 90% van de kostprijs voor de sanering ervan.

In Mechelen ondersteunt de minister twee saneringsprojecten. In deelgemeente Heffen gaat het om de sloop van een leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte aan de Steenweg op Blaasveld 107+. Daar wordt een nieuw bedrijfsgebouw met 12 KMO-units neergezet. Een subsidie van 90% van de saneringskost of 105.000 euro wordt toegekend aan bvba Tervia’s uit Herselt, een projectontwikkelaar die gespecialiseerd is in de ontwikkeling van KMO-, retail-, en residentiële bouwprojecten. De afbraakwerken worden gegund aan bvba Cosmo uit Dendermonde.

Het tweede project is de sloop van het voormalige gebouw van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening aan de Populierendreef 44-46 in Mechelen. In de plaats van het leegstaande kantoorgebouw en enkele magazijnen komen 27 assistentiewoningen met een ondergrondse garage en een binnentuin. Een subsidie van 90% van de kosten voor de sanering of 221.000 euro wordt door minister Schauvliege toegekend aan bvba Summertime Investments uit Brussel. NV Van Loo Projects uit Ramsel zal instaan voor de uitvoering.

Joke Schauvliege: “Via de sanering van verwaarloosde sites worden in Heffen en Mechelen nieuwe ontwikkelingskansen voor hedendaags wonen en werken gecreëerd. Daarom ken ik deze projecten een totaalsubsidie toe van 326.000 euro toe, of 90% van de kostprijs voor de sanering van beide sites.”