Sarens legt Mechelse brug op haar plaats

Foto A. Van Itterbeeck

Foto A. Van Itterbeeck

De firma Sarens, wereldwijd bekend om haar expertise bij uitzonderlijke zware transporten, schuift tijdens het Paasweekend opnieuw een brugdek van het Mechelse stationsproject Mechelen in Beweging op zijn plaats. Het brugdek wordt onder een van de spoorlijnen tussen Mechelen en Brussel geschoven. Dat moet het later mogelijk maken dat het autoverkeer via de Tangent onder deze spoorlijn door rijdt.

Eind 2018 moet het autoverkeer dat vanuit Brussel naar Mechelen wil rijden probleemloos onder de spoorlijn door kunnen. De ruimte die daar voor nodig is, wordt dit weekend gecreëerd. Zondagvoormiddag wordt een enorm brugdek onder de spoorlijn tussen Mechelen en Brussel geschoven, ter hoogte van de gekende horecazaak Passade aan de Brusselsesteenweg in Mechelen-Zuid.

Het brugdek is 62,21m lang, 15,75m breed en weegt 2800 ton. Het is de voorbije maanden op de werf zelf geconstrueerd en wordt met telegeleide lastwagens onder de spoorlijn geschoven. Dank zij dit systeem wordt slechts beperkte hinder veroorzaakt voor het treinverkeer. Het studiebureau Tuc Rail en de aannemersvereniging MAST werkten een gedetailleerd draaiboek uit, zodat deze ingewikkelde operatie perfect kan worden gepland.

In de nacht van vrijdag op zaterdag wordt gestart met het wegnemen van de bestaande spoorinfrastructuur (bovenleidingen, spoorrails en dwarsligger). Zaterdag wordt het talud afgegraven en worden steunelementen aangebracht. Zo kunnen de specialisten van Sarens het brugdek op zondagvoormiddag met behulp van telegeleide lastwagens feilloos in de opening tussen de taluddelen rijden. Dat is een enorm precisiewerk, technisch vergelijkbaar met wat enkele weken geleden gebeurde met de spoorwegbrug over de Jubellaan.