Het managementcomité van werkgeversorganisatie Voka in Brussel heeft Roel Dockx officieel benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. De 42-jarige Roel Dockx uit Bonheiden was de voorbije maanden al plaatsvervangend directeur na het vertrek van Frédéric Achten begin oktober 2016.

De voorbije twee decennia vergaarde Roel Dockx al heel wat ervaring binnen Voka – Kamer van Koophandel Mechelen, eerst als secretaris en nadien als manager personeel en organisatie. Voor de Raad van Bestuur van de Mechelse Kamer is hij de aangewezen persoon om de functie van algemeen directeur definitief in te vullen. “De raad van bestuur heeft Roel Dockx aangeduid als nieuwe directeur, omdat hij stabiliteit en realistisch toekomstperspectief aan zijn medewerkers biedt”, stelt voorzitter Jan Scheirs van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen. “Daarnaast is hij er zich terdege van bewust dat we aan schaalvergroting moeten doen, om te kunnen uitgroeien tot een nog meer ledengerichte en performante werkgeversorganisatie.”

De nieuwe directeur kan nu officieel op alle niveaus zijn functie uitvoeren. “Ik wens zowel de raad van bestuur van de Mechelse Kamer als het managementcomité van Voka en mijn medewerkers te bedanken voor het vertrouwen”, zegt de nieuwe Mechelse Kamerdirecteur Roel Dockx. “Tal van gesprekken de voorbije weken en maanden hebben me een goed beeld opgeleverd van welke stappen Voka – Kamer van Koophandel Mechelen moet zetten om haar verschillende doelen te behalen. Samen gaan we daar nu werk van maken.”