Van de Velde pipe inspections & solutions uit Lier heeft opnieuw een aanzienlijke investering uitgevoerd om reinigingswerken in tanks en leidingen veiliger en toch kwalitatief hoogstaand te maken. Daarvoor werd de No Men Entry Cleaning Robot (NME) ontwikkeld.

Zaakvoerder Stijn Van de Velde: “Deze innovatieve NME-robot reinigt veilig en kwalitatief industriële tanks, leidingen, kokers en rioleringen. De industrie was al langer vragende partij om bij dit werk in gevaarlijke besloten ruimtes mensen te vervangen door robots.”

Mieke Van de Velde, sales en marketing manager: “Het vergde een intensieve afstemming met verschillende internationale leveranciers om alle knowhow samen te voegen tot de NME cleaning robot. We dienden eveneens de nodige certificaten te behalen om aan de strenge veiligheidsnormen van onze industriële klanten te voldoen.”

Het bedrijf is trots op de realisatie van de ATEX explosieveilige No Men Entry Cleaning Robot. Het project bevindt zich nu in de testfase. De robots worden binnenkort voor het eerst ingezet en betekenen een absolute primeur in de industriële reiniging.

Dit zijn hydraulisch gestuurde robots uit roestvrij staal die kunnen worden gebruikt voor het reinigen en inspecteren van besloten ruimtes, waarbij vervuiling, besmetting en explosie een potentieel risico vormen. De robot wordt in het mangat neergelaten, zodat de operators op een veilige afstand blijven van de risicozone.

Mieke Van de Velde: “In de industriële reiniging zal er in de nabije toekomst nog meer gekozen worden voor robots, zodat mensen niet langer onnodig blootgesteld worden aan onveilige werkomstandigheden en gevaarlijke (petrochemische) stoffen.”

De robots zorgen naast lagere veiligheids- en gezondheidsrisico’s ook voor een hogere productiviteit en aanzienlijk kortere shutdowns.