Het Mechelse trendonderzoeksbureau Trendhuis wil met het pilootproject Road67 werkzoekende 55-plussers aan het werk te helpen. Het Mechelse bedrijf, geleid door Nathalie Bekx, ontwikkelde nieuwe tools en methodieken om deze doelgroep terug aan de slag te krijgen. In vergelijking met andere Europese regio’s en landen heeft Vlaanderen immers weinig 55-plussers aan het werk.

Binnen het project neemt Trendhuis de huidige werkprocessen van een organisatie onder de loep en optimaliseert deze via jobcarving. Daarbij worden huidige functies of taken uiteen getrokken om daarmee nieuwe functies te creëren voor werknemers, die het nu moeilijk hebben om toe te treden tot de arbeidsmarkt. Vervolgens brengt Trendhuis op basis van een multidimensionale scan de verworven competenties, talenten en motivatie van elke kandidaat in kaart. De deelnemende 55-plussers krijgen van ViaVia Tourism Academy een praktische opleiding over interculturaliteit, gastvrijheid en soft-skills. Het gaat om tijdelijke functies, waarbij de werkuren in overleg tussen werkgever en deelnemer worden bepaald.

Road67 wordt uitgetest in de toeristische sector, waar periodieke arbeidstekorten en de vraag naar uiteenlopende profielen een constante uitdaging zijn. In een later stadium kan Road67 ook naar andere sectoren uitbreiden. Het project wordt gefinancierd door het Europees Sociaal Fonds. Overige partners van het project zijn VDAB, ViaVia Tourism Academy en Westtoer.