streekpactRESOC Mechelen (Regionaal Sociaaleconomisch Overlegcomité) heeft zijn Streekpact 2014-2020 gelanceerd. Met dit Streekpact willen de 13 lokale besturen uit de regio, de sociale partners en de provincie Antwerpen in de regio een duurzame economie uitbouwen waarbij alle aanwezige talenten maximaal worden ontdekt, ontwikkeld en ingezet.

RESOC Mechelen heeft er bewust voor gekozen om zijn aandacht te richten op een beperkt aantal speerpuntsectoren die via een kwantitatieve analyse zijn geïdentificeerd. Deze sectoren doen het in vergelijking met andere regio’s in Vlaanderen vandaag reeds uitstekend in het arrondissement Mechelen. Bovendien beschikken ze over een groot groeipotentieel. Het gaat om land- en tuinbouw, chemische, farmaceutische en kunststoffenindustrie, en transport en logistiek.

Het arrondissement Mechelen is één van de meest verstedelijkte gebieden in Vlaanderen, maar toch is de land- en tuinbouwsector er opvallend sterk verankerd.

Bijna 700 agrarische bedrijven exploiteren ruim 14.000 hectare cultuurgrond, ongeveer 28 procent van de totale grondoppervlakte van de regio. De relatief sterke concentratie van agrarische ondernemers in het arrondissement Mechelen zorgt tevens voor een groot aanzuigeffect voor aanverwante bedrijvigheid. Zo huisvest de regio heel wat producenten en leveranciers van agrarische machines, infrastructuur en voeder. Ook zijn er tal van voedselverwerkende bedrijven, agrarische groothandels en gespecialiseerde logistieke dienstverleners aanwezig. Bovendien wordt de Vlaamse land- en tuinbouwsector gekenmerkt door een sterk innovatief karakter. De sector beschikt over heel wat kennis en kunde die kunnen worden ingezet voor de verduurzaming van andere sectoren.

“Het belang van de chemische, farmaceutische en kunststoffenindustrie voor de regio is met een bijdrage aan de regionale toegevoegde waarde en tewerkstelling van respectievelijk 9 en 6 procent moeilijk te onderschatten”, aldus RESOC. “Bovendien zorgt de sector, naast directe tewerkstelling, voor heel wat indirecte tewerkstelling. Dit kan volgens deskundigen oplopen tot 1,6 afgeleide jobs per functie in de chemische sector. Volgens dit scenario zou de chemische sector verantwoordelijk zijn voor ruim 15 procent van de totale tewerkstelling in het arrondissement Mechelen.”

Ook goederentransport en logistiek is een belangrijke economische sector voor de regio. De sector stelt om en bij de 6.500 werknemers te werk; dat is 5 procent. Een 400-tal bedrijven creëren bovendien 5 procent van de totale toevoegde waarde in de regio. Bovendien is goederentransport en logistiek een ondersteunende sector die een sterke invloed heeft op het functioneren van de andere (focus)sectoren.

RESOC Mechelen wil in samenwerking met de onderwijsinstellingen ruime aandacht besteden aan het juister richten van de studiekeuze van kinderen en jongeren, via beproefde en werkbare recepten als Kies Wijs, de Kracht van Techniek en We are Chemistry. Verder wil het onder meer een structureel overlegforum voor opleidingsverstrekkers en bedrijven oprichten om het opleidingsaanbod en de vakinhoud aan de economische realiteit te toetsen.