???????????????????????????????Twee bedrijven uit de regio nemen deel aan Flanders Recycling Hub, het jongste project van het Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL). De Neef Chemical Processing uit Heist-op-den-Berg en Van Gansewinkel uit Puurs nemen samen met negentien ander bedrijven deel aan een collectief onderzoeksproject dat een roadmap wil uitstippelen om Vlaanderen uit te bouwen tot een internationale recyclagehub waar materialen aangevoerd, gerecupereerd en weer geëxporteerd worden.

“Vlaamse bedrijven beschikken al over een uitgebreide knowhow op het vlak van recyclage. Zij behoren tot de wereldtop. Maar dat volstaat niet om van Vlaanderen een recyclagehub van internationaal formaat te maken. De materialenstromen komen niet vanzelf”, aldus project officer Hans Vandenborre.

Met het project wil het VIL nagaan op welke manier de gunstige logistieke uitgangspositie en de aanwezige kennis kunnen worden ingezet om Vlaanderen stevig op de kaart van de circulaire economie te zetten. “Deze business groeit immers sterk en biedt interessante mogelijkheden, niet alleen voor de gespecialiseerde industrie, maar ook voor de logistieke dienstverleners, de afvalsector en de rederijen”, aldus Liesbeth Geysels, algemeen directeur van het VIL.

In een eerste fase worden verschillende zaken onderzocht. Welke materialenstromen (papier, glas, tweedehandswagens …) bestaan er vandaag? Welke oorsprong, bestemming en omvang hebben ze en welke kunnen we naar hier halen? Welke (opkomende) recyclagetechnologieën bestaan er? Wat laat de Vlaamse wetgeving toe? Hoe pakken andere havens die zich als recyclaghub profileren het aan?

Voor de meest beloftevolle stromen zullen een concreet kosten-batenplaatje en een logistiek concept worden uitgewerkt. De meest veelbelovende case zal binnen een proefproject in de praktijk worden getest. Eind 2017 zijn de resultaten van het project gekend.

De deelnemende bedrijven zijn een interessante mix van o.a. logistieke dienstverleners, verladers, recyclagebedrijven, havenbedrijven, infrastructuurbeheerders en een provinciale ontwikkelingsmaatschappij.