MECHELEN – Bij de werken voor het openleggen van de Binnendijle aan de Mechelse Zandpoortvest hoort ook de aanleg van een extra aanlegsteiger voor de rondvaartboten. Rederij Malinska zal daar gebruik van maken.

Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen zijn bezig met het openleggen van de Binnendijle tussen de hogeschoolcampussen aan de Zandpoortvest, en daar wordt meteen een nieuwe aanlegsteiger voor rondvaartboten aangelegd.

Als die steiger in gebruik is, kunnen toeristen en dagjesmensen die hun auto aan Zandpoortvest of de nieuwe parking Bruul parkeren, daar de boot nemen en bij Lamot aan de Vismarkt uitstappen. Café Via Via is ook tevreden over de komst van een extra aanlegsteiger omdat zij veel bezoekers hebben die lunch of diner combineren met een vaart op de Dijle. Zo kan de Malinska een soort pendelfunctie vervullen. De boot zal eveneens opnieuw varen tot aan de sluis van Roestenberg (aan de Nekker) en terug.

Schepen Koen Anciaux, bestuurslid van W&Z, en schepen van Openbare Werken Chris Backx zijn tevreden over de nieuwe aanlegsteiger omdat die een nieuw impuls geeft aan de omgeving. “Het water wordt op een goede manier benut en meer mensen bereiken hun bestemming op een wel erg plezante manier.”

Ontmoetingsplaats

De nieuwe inrichting van de Zandpoortvest moet een gemoedelijke ontmoetingsplaats worden. Het plein krijgt een groene invulling met voldoende mogelijkheid om te verpozen langs het water.

In het voorjaar van 2018 volgen de bestratings- en inrichtingswerken. Als de werken volgens plan verlopen, kan de Mechelaar in de zomer van 2018 langs de Binnendijle verpozen. De totale kostprijs van het geheel wordt geraamd op 1,5 miljoen euro. Waterwegen en Zeekanaal NV en de stad Mechelen betalen ieder de helft van de kosten.