Als er in hun buurt infrastructuurwerken worden uitgevoerd, kunnen ondernemers vanaf nu terecht bij een speciaal loket van UNIZO Provincie Antwerpen. Dit loket onderzoekt op welke maatregelen de ondernemers een beroep kunnen doen. “Soms zal het gaan om financiële maatregelen, in andere gevallen gaat het om andere ondersteunende maatregelen”, zegt Sofi Van Ussel, directeur van UNIZO Provincie Antwerpen.

Er zijn diverse mogelijkheden voor steunmaatregelen. “Het kan gaan om technische werkloosheid, uitstel van BTW, inkomenscompensatie, rentetoelage….” De adviseur van het nieuwe loket zal samen met de ondernemer bekijken of die aan de voorwaarden voldoet om van bepaalde tegemoetkomingen te kunnen genieten. Ook bij het correct invullen en indienen van de juiste formulieren zal deze nieuwe dienst van UNIZO Provincie Antwerpen helpen. De termijn om een beroep te doen op bepaalde minder hinder-maatregelen loopt tot eind december van dit jaar.

Filip Jacobs, voorzitter Unizo Mechelen. Foto Unizo.

Voor hele provincie

Het loket staat open voor ondernemers uit de hele provincie Antwerpen, zowel leden als niet-leden van UNIZO. Er wordt wel een adviestarief gehanteerd voor deze service.

Filip Jacobs, voorzitter van UNIZO Mechelen, wijst op recente initiatieven in Mechelen om de Mechelse handelaars op de hoogte te houden van ingrijpende werken. “We werken sinds kort intensief samen met Mechelen Meemaken, de vzw die alle handelaars van het kerngebied groepeert, zodat we op zijn minst geïnformeerd zijn.  De betrokken schepen heeft ons sinds kort actiever betrokken bij de plannen rond wegwerkzaamheden en dat lijkt te werken. Maar helemaal zonder hinder zal het niet gaan natuurlijk.”

UNIZO Provincie Antwerpen benadrukt wel dat het loket enkel dient om samen met ondernemers op zoek te gaan naar tegemoetkomingen en ondersteuningen waar ze recht hebben. Het gaat dus niet om een klachten- of meldingsloket.

Voor de nieuwe loketservice van UNIZO Provincie Antwerpen dient een telefonische afspraak te worden gemaakt via 0470 472 472.