QuaresQuares, een van de marktleiders op het gebied van beheer van professioneel vastgoed, is van start gegaan met zijn opdracht als property manager voor KBC Real Estate.

Vorig jaar heeft KBC Real Estate zijn property management doorgelicht en bijgestuurd, waarbij zowel  huurderstevredenheid, kwaliteit van dienstverlening als digitalisering van het property management centraal stonden.  Terzelfdertijd besliste KBC Real Estate om het aantal property managers van zijn portefeuille te reduceren.

Samen met twee overige gerenommeerde partijen werd Quares weerhouden voor een deel van de portefeuille. Voor de invulling van deze opdracht heeft Quares een dedicated team aangesteld dat, ondersteund door de 24/7 Service Desk, garant zal staan voor de beoogde huurderstevredenheid.

Simultaan met de opstart van dit vernieuwde mandaat heeft Quares de overstap gemaakt naar het vastgoed beheerpakket Yardi Voyager.  Yardi wordt vandaag wereldwijd gebruikt door meer dan 5.000 bedrijven die via het platform instaan voor het beheer van zo’n 100.000 panden.  Deze online applicatie is een volledig geïntegreerd platform waarbij de communicatie tussen huurder, beheerder en eigenaar centraal staat. Momenteel worden wereldwijd zo’n 2 miljoen huurders via het systeem bediend.