RUISBROEK – Sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Woning uit Puurs gaat in Ruisbroek 24 verouderde woningen slopen en vervangen door 47 nieuwe woningen. Architectenbureau Archiprof uit Ruisbroek en Architectenbureau Dewachter uit Puurs staan in voor het ontwerp van de nieuwe woningen.

De woningen die worden gesloopt en vervangen bevinden zich in de Gebroeders Van Bendenlaan-Moerplein in Ruisbroek. De sociale huisvestingsmaatschappij beheert in Klein-Brabant ongeveer 940 huurwoningen en werkt al geruime tijd aan de verfraaiing en verdere uitbouw van haar patrimonium. Tegenwoordig ligt de nadruk op grondige renovatie en vervangbouw, waarbij veel aandacht geschonken wordt aan energiezuinigheid.

De twee architectenbureaus die werden ingeschakeld, zorgen ervoor dat de nieuwe woningen zullen passen binnen de wijk. “We bouwen er laagbouw meergezinswoningen, met een woning op het gelijkvloers en een duplexwoning op de eerste verdieping en onder het hellend dak”, zegt Bart Smets, directeur van cvba Eigen Woning. “In totaal zijn er 17 woningen met 1 slaapkamer en 25 met 2 slaapkamers. We bouwen ook 5 eengezinswoningen met 3 slaapkamers.”

Rolstoelgebruikers

In het project, dat in twee fasen zal worden uitgevoerd, wordt bijzondere aandacht besteed aan een optimale thermische en akoestische isolatie. “We plannen tevens regenwaterrecuperatie en mechanische ventilatie. Alle gelijkvloerse woningen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers, en 15 van deze woningen met 1 slaapkamer zijn specifiek aangepast voor ouderen en rolstoelgebruikers, met onder andere voldoende brede deuren, stopcontacten op hoogte, lage drempels en voldoende draairuimte voor rolstoelen.”

Onlangs werd de bouwaanvraag voor dit project ingediend. “Eerder werden de beide fasen met een raming van ongeveer 5 miljoen euro (excl. BTW) op de meerjarenplanning opgenomen. Van zodra bij het Vlaams Gewest het nodige budget gereserveerd is, worden de werken na een openbare aanbesteding aan een aannemer gegund.
We hopen de werken te kunnen aanvatten in het najaar van 2018.”