“Puurs heeft juist klimaat om te ondernemen”

Burgemeester Koen Van den Heuvel.

Burgemeester Koen Van den Heuvel.

In de reeks door Voka-KvK Mechelen georganiseerde overlegmomenten tussen ondernemers en de beleidsmakers van hun gemeente was het dinsdagavond de beurt aan Puurs. Een veertigtal ondernemers verzamelden in Dorpshuis Vrededaal.

Op Voka@Puurs gaf algemeen directeur Frédéric Achten van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen aan dat het Puurse beleid vanuit economisch oogpunt de juiste weg bewandelt.
“De gemeente heeft schijnbaar de goede grond en het juiste klimaat om te ondernemen. Niet alleen is ze de thuishaven van een aantal topondernemingen van wereldklasse, die zich op regelmatige basis de beste van de klas tonen. Ook het gemeentebestuur heeft de jongste tijd goede initiatieven genomen, zoals de aanstelling van een specifieke ambtenaar lokale economie en de lancering van een digitaal loket Economie”, preciseerde hij. “Die inspanningen leiden tot resultaten. Met een honderdtal ondernemers die er in de afgelopen drie jaren zijn bijgekomen, ligt de oprichtingsratio van 8,5 % boven het Vlaamse gemiddelde. In maart bedroeg de werkloosheidsgraad 4,7 %, wat zowat de laagste in de regio is.”

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen vraagt het Puurse beleid wel om aandacht te besteden aan een aantal punten. “Er moet blijvend worden ingezet op nieuw ondernemerschap en het aantrekken van KMO’s. Met een vijftiental percelen op de nog te ontwikkelen KMO-zone De Winning wordt daar op ingespeeld. Maar daar mag het niet ophouden”, vindt Frédéric Achten. “Een actieplan om bestaande KMO-zones te optimaliseren, kan zeker helpen. Om de grotere werkgevers in de regio te verankeren, mag evenmin aan het belang van een positief klimaat voor windmolens worden voorbijgegaan. Ook het afschaffen van de drijfkrachtbelasting zou tegemoetkomen aan onze vraag naar een solidair belastingstelsel, nadat eerder al de personenbelasting werd verlaagd. Met 1495 opcentiemen op de onroerende voorheffing overstijgt die belasting overigens nog het Vlaamse gemiddelde.”

De Puurse burgemeester Koen Van den Heuvel is niet blind voor de uitdagingen.  “Puurs is een dynamische gemeente die haar burgers en bedrijven probeert te ondersteunen en te stimuleren. De nodige investeringen hiervoor worden niet uit de weg gegaan.”

“Omdat het verwachtingspatroon stijgt, moeten lokale besturen mee evolueren. Zoeken naar schaalvergroting en intergemeentelijke samenwerkingen zijn uitdagingen, net als het garanderen van een goede bereikbaarheid. Om te waken over een goede mobiliteit, hebben we een investeringsprogramma tot 2020 uitgerold. Daarvan zullen we na die periode de vruchten kunnen plukken.”

Algemeen directeur Peter De Bruyne van Igemo deelde nog mee dat eind dit jaar wordt begonnen met de wegeniswerken voor de KMO-zone De Winning en de verkoop van de percelen. Daarna konden de aanwezigen tijdens een netwerkreceptie verder van gedachten wisselen.