Het gemeentebestuur van Putte gaat het vrachtverkeer in de woonkernen van de gemeente beperken. Vanaf deze zomer worden verboden zones ingevoerd en vanaf 2018 komen er controles met ANPR-camera’s.

In 2015 werd reeds een lokaal vrachtroutenetwerk opgesteld met buurgemeentes Bonheiden en Keerbergen en in 2016 werd het mobiliteitsplan van Putte in die zin aangepast. Nu gaat de volgende fase van het actieplan in werking, met de effectieve invoering van grote zones die verboden zijn voor doorgaand vrachtverkeer. Dit zou voor de zomer van dit jaar gerealiseerd moeten zijn. In een laatste fase zullen ANPR camera’s voor de handhaving van de zones zorgen. Dit is gepland in de loop van 2018.

Schepen van Mobiliteit Peter De Vooght: “Met deze maatregelen willen wij onze kernen leefbaar houden. De gevolgen van de doortrekking van de R6, het rekeningrijden voor vrachtwagens en de maatregelen die op stapel staan in onze buurgemeentes hebben de reeds bestaande plannen in een stroomversnelling gebracht. Bovendien zullen de werken aan het kerkplein en de heraanleg van de Lierbaan er sowieso voor zorgen dat de noord-zuidverbinding door Putte-centrum geknipt wordt.”

Burgemeester Gysbrechts: “Het nieuwe kerkplein moet een rustgevend, aangenaam en aantrekkelijk plein worden. Het zou zonde zijn om die investering in de toekomst van Putte letterlijk kapot te laten rijden door doorgaand vrachtverkeer. In dat opzicht is dit een logische beslissing. Maar ANPR camera’s hebben meer mogelijkheden. Ook op het vlak van veiligheid zal dit een grote vooruitgang betekenen voor Putte. De ANPR-camera’s kunnen we ook inschakelen voor nummerplaatcontrole en snelheidscontrole. Zo bouwen we niet alleen aan een aangenamer maar ook een veiliger centrum voor Putte.”