vlaams_brabantDe provincieraad van Vlaams-Brabant heeft het reglement voor projecten ondernemersvorming goedgekeurd. De provincie wil hiermee inspelen op de behoefte aan vorming bij bedrijven om zo het ondernemerschap, de economische activiteit en de welvaart in de regio te versterken.

Projecten die (kandidaat-)ondernemers organiseren over de opstart, professionalisering, groei, overname of faillissementspreventie van een bedrijf kunnen voortaan financiële ondersteuning krijgen van de provincie Vlaams-Brabant.

“Ondernemersorganisaties, sectororganisaties en onderwijs- en kennisinstellingen kunnen tot 1 november hun project indienen”, zegt gedeputeerde voor economie Marc Florquin. “De ingediende projecten worden geëvalueerd en wie er het best uitkomt, krijgt tot 50% van de kosten van het project terug voor een bedrag tussen de 5.000 en 25.000 euro. Het onderwerp van de ondernemersvorming moet wel inspelen op knelpunten, noden of toekomstige trends in onze regio. Zo draagt de provincie Vlaams-Brabant ook haar steentje bij tot onze innovatieve kennisregio.”