kanaalarmDe Antwerpse provincieraad heeft het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) Oude Kanaalarm in Puurs goedgekeurd. Hierdoor krijgt een restgebied op het Zuidelijk Eiland in Puurs een bestemming als zone voor bedrijvigheid.

Tussen 1970 en 1997 werd het Zeekanaal Brussel-Schelde verlegd. Door deze verlegging ontstonden op het Zuidelijk Eiland 2 ongebruikte kanaalarmen. De oostelijke kanaalarm werd volledig dichtgegooid. Hierdoor ontstond er een leeg gebied, ingesloten tussen de Puurse kanaalzone en de bedrijvigheid op het Zuidelijk Eiland.

“Dit gebied heeft door zijn ligging aan het zeekanaal grote mogelijkheden voor watergebonden bedrijvigheid maar had op dat moment nog niet de juiste bestemming. Daarom startte de provincie Antwerpen, op vraag van de gemeente Puurs en Waterwegen en Zeekanaal, in 2013 de procedure. Zo wordt deze kanaalarm een gebied voor watergebonden regionale bedrijvigheid. Dit biedt uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven of maakt de komst van een nieuw bedrijf mogelijk”, aldus Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke ordening.

In overleg met de betrokken gemeentebesturen en Vlaamse instanties werden de nodige studies uitgevoerd. Er werd onder meer nagegaan wat de gevolgen zijn voor verschillende aspecten van het milieu. Tevens werd een ruimtelijk veiligheidsrapport gemaakt. Deze studie was verplicht omdat het plan Seveso-bedrijven toelaat. Seveso-bedrijven zijn bedrijven die bepaalde stoffen op hun terreinen hebben. Uit deze studies is gebleken dat er geen nadelige milieu- en natuureffecten zijn en dat er Seveso-bedrijven aanwezig mogen zijn mits toepassing van de opgelegde randvoorwaarden.

De provincieraad van Antwerpen heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan Oude Kanaalarm definitief vastgelegd op 28 mei. Indien de Vlaamse overheid het plan niet schorst binnen de 30 dagen wordt het plan gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 60 dagen na deze publicatie gaat het plan van kracht.