De Nederlandstalige rechtbank van koophandel van Brussel heeft het faillissement geopend van Prorecrea NV, ontwikkelaar van residentiële bouwprojecten, ondernemingsnummer 0417865805, Groenhof 2, Londerzeel.

De rechtbank heeft mr. Bertrand Asscherickx, Keizer Karellaan 586 bus 9, Sint-Agatha-Berchem aangeduid als curator van dit faillissement.

Meer nieuws over faillissementen vindt u op onze overzichtspagina.