Projectcoördinator voor Mechelse handelskern

verbelenDe stad werkt aan een globaal plan voor de versterking van de handelskern van Mechelen. Dit vraagt om een multidisciplinaire aanpak, en daarom is Anneke Verbelen eind augustus aan de slag gegaan als projectcoördinator voor Mechelen Winkelstad.

“De versterking van Mechelen als winkelstad vergt een multidisciplinaire aanpak”, aldus schepen van Economie Katleen Den Roover. “Heel wat factoren bepalen samen de aantrekkingskracht van Mechelen, en dat geldt ook voor onze handelskern. Dat zijn onder meer de bereikbaarheid, de strategie inzake evenementenbeleid, een aangename en nette openbare ruimte, parkeergelegenheid en een kwaliteitsvol winkelaanbod.”

Om die multidisciplinaire aanpak te realiseren, ging Anneke Verbelen aan de slag als projectcoördinator Mechelen Winkelstad. Zij zal ervoor zorgen dat alle projecten elkaar versterken en een mooi geheel vormen.

“Mechelen heeft alles in handen om de winkelstad van de toekomst te zijn. Compact maar zeer divers, cultuurhistorisch en tegelijk innoverend. Er is de afgelopen jaren een heel fijne dynamiek op gang gekomen. Het komt er nu op aan om de pijnpunten die er nog zijn aan te pakken en onze troeven verder uit te spelen”, aldus projectcoördinator Anneke Verbelen.

“Ons indrukwekkend historisch patrimonium, samen met het merk Mechelen Kinderstad en een sterk evenementenbeleid kunnen de ontwikkeling van Mechelen als winkelstad ondersteunen. En zo kan Mechelen als winkelstad ook een eigen identiteit ontwikkelen.”

Anneke Verbelen was tot voor kort actief bij FNG Group in Wilrijk. Zij was er marketing manager.