Primeur voor bouwbedrijf Aswebo

factuurBouwbedrijf Aswebo, onderdeel van de Mechelse Willemen Groep, is klaar voor het verzenden van e-facturen naar de Vlaamse overheid. Aswebo maakt als eerste bedrijf in de bouwsector gebruik van Mercurius, het portaal waarmee op termijn e-facturen geleverd kunnen worden aan alle overheden.

De Vlaamse overheid vraagt de bouwsector om het voortouw te nemen in de digitalisering van het facturatieproces.

Aswebo beantwoordt als eerste bouwbedrijf de oproep van de Vlaamse overheid om elektronische facturen aan te leveren. Met e-facturatie kan het hele facturatieproces worden gedigitaliseerd, zowel bij de verzender als bij de ontvanger. Het systeem heeft ook een substantiële meerwaarde voor de bedrijven met administratieve vereenvoudiging, een efficiënt facturatieproces, meer tijdige betalingen en een beter financieel beheer.

Voor bedrijven als Aswebo zou Mercurius zo snel mogelijk het platform moeten worden waarmee zij alle overheden kunnen bereiken. De Vlaamse overheid vraagt al haar leveranciers om over te stappen op e-facturatie zodat iedereen optimaal gebruik kan maken van de voordelen die deze digitalisering teweeg brengt.

Aswebo is vooral tevreden over de manier van samenwerken en het partnerschap tussen partijen op verschillende bestuursniveaus. Uiteindelijk resulteerde de samenwerking in een geslaagd project, met dank aan het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid, ARCO, KPD en de SSC IT van Willemen Groep.