tejoPublic Relations Industrie Mechelen (PRIM) zal voortaan jaarlijks een substantieel geldbedrag uitkeren aan een Mechels goed doel. Dit jaar gaat 2.000 euro naar Therapeuten voor Jongeren (TEJO), afdeling Mechelen. Het bestuur van PRIM heeft de cheque symbolisch overhandigd aan TEJO.

De Mechelse PR-vereniging PRIM telt 120 leden, en dat zijn vooral partners van Mechelse bedrijven. “Ons hoofddoel blijft dat onze leden zakenrelaties kunnen onderhouden en aanknopen met nieuwkomers. Daartoe organiseren we onze maandelijkse lunch rond een relevante gastspreker, maar tegelijk willen we ons niet maatschappelijk isoleren”, zegt PRIM-voorzitter Jan Simons, manager van Lamot. “Het is de ambitie van PRIM om voortaan jaarlijks een relevant goed doel te ondersteunen met een werkingsbijdrage die er toe doet. Uiteraard zullen we daarbij kiezen voor Mechelse organisaties omdat ook onze organisatie lokaal verankerd is.”

Het geld gaat naar de werking van de Mechelse afdeling van TEJO, een relatief nieuwe speler. TEJO opende zijn eerste afdeling in 2010 in Antwerpen, maar op 24 februari ging tevens de Mechelse afdeling van start. Bij de keuze van het goede doel wil PRIM luisteren naar de inbreng van de leden. Zo is ook het stadsbestuur lid van PRIM en een belangrijke partner. “Bij de keuze van het goede doel vertrekken we van een aantal parameters waarbij effectiviteit van het project, innovatie en prikkeling tot opwaartse sociale mobiliteit doorslaggevend zijn”, aldus Jan Simons.

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren tussen 10 en 20 jaar, kortdurend, anoniem en gratis. De dienstverlening gebeurt door professionele therapeuten op vrijwillige basis. Op die manier kunnen dringende hulpvragen bij jongeren in een vroeg stadium worden opgevangen zodat de problemen niet verder escaleren. TEJO draagt hiermee bij tot het oplossen van de lange wachtlijsten die er heersen in de gezondheidszorg voor jongeren.

Koen Anciaux, Mechels schepen van welzijn, is lovend over de werking van TEJO: “Een dergelijke werking bestond nog niet in Mechelen en is meer dan broodnodig. Ik ben ervan overtuigd dat Tejo vele jongeren zal kunnen helpen die anders aan hun lot zouden worden overgelaten. TEJO vult een leegte in”, zegt Koen Anciaux.