LierDe Lierse gemeenteraad van 29 juni buigt zich over een nieuw reglement dat het mogelijk moet maken een premie toe te kennen aan ondernemers die zich vestigen in het kernwinkelgebied.

Het doel van deze premie is de levensvatbaarheid van prille ondernemingen te steunen, de leegstand in te dammen en de koopbinding en -attractie van de detailhandel in het Lierse kernwinkelgebied te stimuleren.

De doelgroep voor deze premie zijn ondernemers met een commerciële activiteit: uitbaters van een kleinhandels-, detailhandels- of horecazaak die rechtstreeks in contact staan met het publiek. Ook vzw’s met kleinhandelsactiviteiten die rechtstreeks in contact staan met het publiek behoren tot de doelgroep. Een aantal branches zijn uitgesloten.

De ondernemers moeten hun activiteit vestigen in een leegstand handelspand binnen het Lierse kernwinkelgebied. Ze dienen ook te voldoen aan alle reglementaire voorwaarden en vergunningen.

Een leegstand handelspand wordt in het reglement gedefinieerd als een handelspand dat op het ogenblik van de aanvraag leegstaat of niet voor handelsdoeleinden in gebruik is. Het is hierdoor opgenomen in de het leegstandsregister van de stad Lier. Informatie over deze panden is beschikbaar bij de cel economie van de stad Lier.

De premie is een forfaitair bedrag van 10.000 euro inclusief btw. De ondernemer kan deze premie gebruiken om zijn commerciële activiteit zo optimaal mogelijk in de markt te plaatsen.

Als de gemeenteraad het reglement goedkeurt op 29 juni, treedt het in werking op 1 juli. Vanaf die datum tot en met 31 december 2016 wordt het statuut van leegstand van een handelspand gestaafd aan de hand van opname in de Locatus-databank. Vanaf 1 januari 2017 kan het statuut van leegstand gestaafd worden door de definitieve opname in het leegstandregister van de stad Lier.