Prayon uit Puurs is één van de bedrijven uit chemie en farma die deelnemen aan het project Ondernemers voor de Klas van essenscia Vlaanderen. Met dit project wil de federatie van de chemische industrie en life sciences jongeren stimuleren om te kiezen voor wetenschap en techniek. Bart Wouters, site director van Prayon Puurs, heeft de taak om een gastles te geven toevertrouwd aan Dries Vander Elst,  milieu- en kwaliteitsmanager bij Prayon.

Meer dan veertig bedrijfsleiders en managers uit de chemie, kunststoffen en life sciences geven de komende twee maanden bijna zestig gastlessen en gastcolleges aan leerlingen uit het secundair en hoger onderwijs. Sectorfederatie essenscia Vlaanderen zet zo mee de schouders onder het Vlajo-initiatief Ondernemers voor de Klas, het grootste onderwijsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen.

Ondernemers voor de Klas wil de ondernemingszin bij jongeren aanscherpen en een brug bouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Frank Beckx, gedelegeerd bestuurder van essenscia Vlaanderen: “Met Ondernemers voor de Klas willen we jongeren vooral duidelijk maken dat chemie, kunststoffen, farma en biotech cruciaal zijn voor onze levenskwaliteit. De sector ontwikkelt heel wat oplossingen voor een succesvolle aanpak van de klimaatuitdaging en levert baanbrekend onderzoek naar geneesmiddelen. De chemie- en farmasector in Vlaanderen behoort tot de wereldtop, maar onze bedrijven hebben nood aan jong talent om die koploperspositie te behouden. Daarom blijft het noodzakelijk dat nog meer jongeren met volle overtuiging kiezen voor een STEM-studierichting (Science, Technology, Engineering, Mathematics).”