Potentieel voor binnenvaart in Hongarije

BajaWaterwegen en Zeekanaal NV (W&Z), het agentschap dat de waterwegen beheert in het westen en het centrum van Vlaanderen, wil samen met de haven van Baja (Hongarije) een testproject opzetten voor de binnenvaart. Onderzoek heeft uitgewezen dat er voor de binnenvaart veel potentieel is in het Donaugebied, en vooral in de landbouw, de chemische sector en de afvalsector.

Het ILDE-project (Intermodal Links to the Danube Estuary (2006-2008)), opgericht door de Vlaamse Regering en uitgevoerd in partnerverband met de haven van Baja, onderzocht de verbeterde integratie van de binnenvaart in de vervoersketens tussen Vlaanderen/België en de Donaulanden Hongarije en Roemenië. De hoofdpartner van ILDE was W&Z. Sinds het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2008 vielen de vervoersvolumes sterk terug en werd ILDE opgeschort.

In 2013 vroeg de binnenvaartsector aan W&Z om het ILDE-project opnieuw te activeren omdat de binnenvaartbedrijven heel wat opportuniteiten zagen in het Donaugebied, en meer specifiek in Hongarije. W&Z stelde een adviseur aan om de marktpotentieelstudie van 2008 te updaten. Voor deze update werd rekening gehouden met de handelsvolumes tussen België, Nederland en Hongarije. Er werden ook enquêtes gehouden in bedrijven, zowel bij scheepsbevrachters als bij logistieke operatoren. De haven van Baja stond in voor de enquêtes in Hongarije.

Uit de analyse blijkt dat er veel potentieel is voor de binnenvaart en vooral in de landbouw-, de afval- en de chemische sector. Deze industrieën vervoeren aanzienlijke hoeveelheden bulkgoed over de weg, die gemakkelijk veel goedkoper en milieuvriendelijker via de binnenvaart kunnen worden vervoerd.
Op basis van deze resultaten onderzoekt Waterwegen en Zeekanaal nu samen met de Haven van Baja hoe op korte termijn een reële binnenvaarttest kan worden opgestart om het marktpotentieel van bijna 180.000 ton of 9.000 vrachtwagenladingen te verwezenlijken en op middellange tot lange termijn 280.000 ton of 14.000 vrachtwagenladingen.

In Hongarije werden de resultaten al voorgesteld aan geïnteresseerde bedrijven. Het doel was om concrete interesse op te wekken bij scheepsbevrachters en binnenvaartbedrijven en hen uit te nodigen om aan het testproject deel te nemen. Hetzelfde evenement zal later ook in Vlaanderen plaatsvinden. De geïnteresseerde bedrijven zullen vervolgens op een business-to-business evenement worden uitgenodigd.