Pfizer geeft miljoen dollar aan onderzoek borstkanker

borstkankerPfizer Inc. heeft een onderzoekstoelage van 1 miljoen dollar gegeven aan de Breast International Group (BIG) ter ondersteuning van academisch onderzoek op het gebied van borstkanker.

“Als not‐for‐profitorganisatie is BIG uiteraard zeer opgetogen met deze onderzoekstoelage van 1 miljoen dollar. Door hun gulle bereidheid om kankeronderzoek te ondersteunen, bieden organisaties zoals Pfizer ons de mogelijkheid om een stap dichter te komen bij ons einddoel, namelijk een behandeling te vinden tegen borstkanker en het leven van de patiënten te verbeteren”, zegt Dr. Martine Piccart, mede‐oprichtster en voorzitster van de Breast International Group, professor oncologie aan de Université Libre de Bruxelles en diensthoofd geneeskunde van het Jules Bordet Instituut in Brussel.

“Pfizer Oncology is zeer verheugd BIG, een organisatie met een historiek van innoverend en hoogstaand onderzoek, te ondersteunen”, aldus Maria Koehler, MD, PhD, vice-voorzitster Strategie, Innovatie en Samenwerking van Pfizer Oncology. “We willen ons inzetten om onafhankelijk academisch onderzoek te ondersteunen om het inzicht in borstkanker sneller te laten vorderen, want daar heeft iedereen in de wetenschappelijke wereld baat bij.”

Borstkanker is wereldwijd de vaakst voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en de tweede kanker in
het algemeen. De kans dat een vrouw borstkanker krijgt, is 1 op 8. Een paar jaar geleden besliste BIG om haar inspanningen te richten op onderzoek naar gevorderde of gemetastaseerde borstkanker, en ook naar zeldzamere vormen van de aandoening, bijvoorbeeld als gevolg van genmutaties in BRCA1/2.

Door een tekort aan betrouwbare gegevens over optimale behandelingsmogelijkheden valt het artsen moeilijk om het beste behandelingstraject te kiezen voor individuele patiënten. In 2014 startte BIG het ambitieuze moleculaire screeningprogramma AURORA op. Dit heeft als doel meer inzicht te verwerven in de afwijkingen die borstkankermetastasen bevorderen, en te bepalen welke tumoren goed op een bepaalde behandeling reageren. AURORA wordt volledig gesteund door liefdadige giften.