PERI N.V., verkoper en verhuurder van bekistingssystemen en steigers uit Boom, heeft de Supply Chain Management Award 2016 gewonnen. Het Boomse bedrijf kreeg de award voor zijn internationale Closed Loop Supply Chain-aanpak.

Om de leverbetrouwbaarheid te vergroten, startte PERI met het Closed Loop Supply Chain-project. Het resultaat is de wereldwijde inzet van heldere processen en het gebruik van diverse softwareoplossingen die aangeven in welke mate bepaalde doelen worden behaald.

“PERI overtuigde de jury op het vlak van alle evaluatiecriteria: strategie, processen, organisatie en innovatie”, zei jurylid Johannes Giloth, senior vicepresident Global Operations van Nokia Solutions & Networks, dat de prijs vorig jaar won. Jurylid dr. Petra Seebauer, redacteur van het vakblad LOGISTIK HEUTE over de bekroonde oplossing: “De gedetailleerde beschrijving van de processen met alle relevante data in een software-tool laat zien dat PERI de basis heeft gelegd voor het digitaliseren van zijn bedrijfsprocessen.”

Dr. Bernd Rosenkranz, Head of Supply Chain Management van PERI, is erg blij met het succes van het internationale team dat aan de prijswinnende logistieke oplossing heeft gewerkt. “Wij zijn erg trots op deze prijs die onze toppositie in supply chain management in een internationale concurrentiesetting onderstreept. Wat tot nu is bereikt, laat zien dat supply chain management een kritische factor is in het langetermijnsucces van ons bedrijf. Dat dit door de jury is erkend, onderstreept de geweldige prestatie die het internationale team heeft geleverd.”

“Wij hebben laten zien dat PERI vooroploopt op het gebied van logistieke netwerken op een internationale schaal”, zegt Reiner Schwarz, CEO van PERI Belux. “Onze Closed Supply Chain Loop – die we ook bij PERI Belux hanteren – is het resultaat van een nauwe samenwerking van internationale PERI-experts. Deze award bewijst dat PERI op internationaal én nationaal vlak een pioniersrol speelt in de sector.”