vokaVoor de tweede keer in enkele maanden tijd hebben verschillende ondernemers uit de regio Neteland te maken gehad met pogingen tot oplichting. De afgelopen weken trachtte een vermoedelijk malafide bedrijf hen te laten betalen voor de registratie van domeinnamen op het internet. Voka – Kamer van Koophandel Mechelen is niet te spreken over de frauduleuze praktijken en probeert nu zoveel mogelijk leden en ondernemers te waarschuwen.

Nadat afgelopen zomer Media Center Europe uit het Nederlandse Leeuwarden onder meer Motorhomes Konings bvba uit Koningshooikt (Lier) een factuur stuurde voor het ongevraagd opnemen van een domeinnaam, doet deze keer .BE Domein Host ondernemers in de ruime Mechelse regio twijfelen. Ook dit bedrijf maant hen aan een factuur te betalen voor de registratie van een domeinnaam voor de periode 2014-2015, zonder dat er sprake is van een voorafgaand aangegaan contract.

Het is een goed voorbeeld van wat de Economische Inspectie van de FOD Economie herkent als één van de gangbare methodes van bedrog met domeinnamen. De factuur zet sommigen ertoe aan om het gevraagde bedrag te betalen, zonder na te gaan of dat terecht is. In de vermeldingen in de factuur staat doorgaans te lezen dat het document in feite een offerte is, waarbij betaling wordt beschouwd als een bevestiging van de aangeboden opdracht.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen waarschuwt voor deze praktijken. “Het is echt ongehoord dat ondernemers op deze manier worden opgelicht”, zegt manager Belangenbehartiging Bart De bruyn. De werkgeversorganisatie raadt haar leden aan hun medewerkers er attent op te maken niets te ondertekenen of te betalen. “Wie telefonisch, per mail of via een schrijven gecontacteerd wordt, dient bovendien best een klacht in bij de FOD Economie en bij de politie.”