tntFedEx Corporation, FedEx Acquisition BV en TNT Express hebben samen aangekondigd dat ze de toestemming van de Europese Commissie hebben verkregen voor de overname van TNT Express door FedEx. De Europese Commissie heeft na onderzoek beslist dat de transactie geen concurrentieproblemen zal veroorzaken.

FedEx en TNT Express zullen met de wetgevende autoriteiten blijven samenwerken om eveneens de toelating te verkrijgen in de andere gebieden en territoria zoals Brazilië en China. FedEx en TNT Express zijn van oordeel dat de overname afgerond zal zijn in de loop van de eerste helft van 2016.

TNT Express NV heeft drie grote vestigingen in Vlaanderen, waarvan één aan de Scheldeweg in Boom.