sanomaDe Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft op 4 augustus de overdracht van de titels Story, TeveBlad, Humo en Vitaya van Sanoma naar De Persgroep goedgekeurd. Beide partijen werken aan een afspraak over de concrete datum waarop de effectieve overdracht van de titels naar De Persgroep zal plaatsvinden.

De beslissing van de BMA bevestigt voor Sanoma de strategische keuze om in te zetten op de domeinen Vrouwen en Home & Deco, waarin Sanoma een uitgesproken expertise heeft.

Henk Scheenstra, CEO van Sanoma Media Belgium: “We zijn tevreden met de uitspraak van de Belgische Mededingingsautoriteit. Dat betekent dat we ons volop kunnen focussen op onze keuzedomeinen en onze missie nog beter kunnen vervullen: dicht bij onze doelgroepen staan met relevante en sterke merken, producten en diensten, op alle platformen om ook onze B2B-partners optimaal te kunnen bedienen. We wensen De Persgroep veel succes toe met het uitgeven van de door hen verworven titels.”

Voor De Persgroep betekent deze goedkeuring dat ze nu daadwerkelijk aan de slag kunnen gaan met het uitgeven van de titels Story, TeveBlad, Humo en Vitaya.

Koen Verwee, CEO De Persgroep Publishing: “De Persgroep is tevreden dat de transactie werd goedgekeurd in eerste fase zodat er snel werk kan worden gemaakt van de overdracht en integratie van de titels.”