CEO Lieven Verhaevert. © Ordina.

MECHELEN – “In onze business is een tekort aan mankracht”, zegt Lieven Verhaevert, CEO van ICT-dienstverlener Ordina met BeLux-hoofdkantoor in Mechelen. “Om jongeren én ervaren specialisten aan te trekken, moeten we nog meer samenwerken met het onderwijs en we starten ook een accelerator-programma voor mensen met ervaring.”

Ordina heeft elk jaar 130 tot 140 nieuwe werknemers nodig die meestal als IT-consultant werken bij bedrijven. “Ons personeelsbestand moet jaarlijks netto stijgen met 50 à 60 FTE’s. Maar om ook de uitstroom te compenseren, moeten we zoveel nieuwe werknemers aannemen. En dat is niet gemakkelijk.”

Het tekort aan instroom in de ICT-sector heeft volgens Lieven Verhaevert diverse redenen. “Ons vak wordt aanzien als te technisch, niet sexy. Daarom zijn er te weinig IT-studenten. Bovendien stijgt de vraag naar externe IT-consulenten bij bedrijven. Ze hebben niet genoeg middelen om zelf specialisten aan te werven die niet voltijds aan de slag hoeven te zijn.”

Ordina neemt zelf initiatieven om het beroep aantrekkelijker te maken en om zowel jonge pas afgestudeerden als ervaren IT’ers en zelfs 55-plussers aan te trekken.

Onderwijs

“Om jongeren warm te maken voor ons beroep, moeten we nog meer gaan samenwerken met het onderwijs. Dat kan door via een leerstoel een paar keer per jaar gastcolleges te geven aan hogescholen en universiteiten. Zo krijg je een binding met de studenten. Als pas afgestudeerden worden aangeworven, volgen ze bij ons een kickstarterstraject van twee maanden. Hun opleiding was erg breed, en vaak zeggen ze dat ze bij ons in twee maanden meer hebben geleerd dan tijdens hun studie. Ordina zou nog meer moeten inzetten op leerstoelen. Hiervoor kunnen onze seniors worden ingezet.”

Want Ordina zoekt niet enkel beginners, maar ook mensen met ervaring. “Specialisten met ervaring aan boord halen, is erg moeilijk. Wij zijn van start gegaan met een accelerator-programma, een digitale campagne die wordt aangekondigd door promowagens die in Mechelen en andere Vlaamse steden rondrijden in industrieparken en bij drukke kruispunten. Dit programma biedt interne vorming met maximale focus op de status van mediors en seniors in het bedrijf en de leidersrol die zij kunnen spelen. Tot nu toe werd er wel veel geïnvesteerd in startende werknemers, maar te weinig in hun verdere loopbaan. Daar willen we met dit programma verandering in brengen.”

Ook 55-plussers zijn volgens Lieven Verhaevert interessant. “Op voorwaarde dat de overheid zorgt dat deze mensen inzetbaar zijn, dus minder kosten aan het bedrijf. 55-plussers hebben nog ambitie, en hebben veel kennis opgebouwd, en net dat zoeken we. Ordina wil blijven groeien en zet alles op alles om medewerkers te blijven boeien en zo succesvol te blijven.”