Oplossing gezocht voor verkeersproblemen Lier

filelierDe werken aan de ring in Lier die op 6 oktober van start gingen, veroorzaken heel wat verkeersproblemen. Het stadsbestuur zoekt naar snelle oplossingen voor deze problemen die zowel privépersonen als handelaars en bedrijven uit de regio treffen.

Het stadsbestuur blijft er op aandringen om de kanaaldijk in één richting open te zetten van de Waversesteenweg tot de Kesselsesteenweg. Daarover was al eerder een akkoord met Waterwegen & Zeekanaal, maar op het laatste moment bleken er toch nog praktische problemen op te duiken met de laad- en losactiviteiten langs het Netekanaal.

“Die problemen moeten deze week echt uit de weg worden geruimd”, zegt schepen van Openbare Ruimte & Mobiliteit Bert Wollants. “De verkeersdruk aanpakken, is momenteel belangrijk en samen met AWV en Waterwegen & Zeekanaal moeten we die knoop deze week ontwarren.” Het gebruik van de kanaaldijk zal er voor zorgen dat het kruispunt van de Hoogveldweg minder overbelast wordt, waardoor er capaciteit moet vrijkomen.”

Daarnaast moet de signalisatie ter hoogte van de werken volgens de schepen ook worden verbeterd. “Om zoveel verkeer te verwerken, moet er geritst worden ter hoogte van de wegversmalling. Nu wordt er op onze ring vaak maar één rijstrook gebruikt, terwijl er heel wat meer mogelijk is. Met goede signalisatie kunnen we hier meer uithalen.”

Hij pleit er wel voor de ring zo veel mogelijk te blijven gebruiken. “Zeker voor doorgaand verkeer is het belangrijk dat we de ring optimaal gebruiken. We trachten dus maximaal te sensibiliseren op dat vlak.”

Deze maatregelen zullen zo snel mogelijk worden gerealiseerd en het effect zal constant worden geëvalueerd.