Ontwikkeling binnenvaart van groot belang voor Vlaamse economie

benweytsVlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts heeft de nieuwe Raad van Bestuur van Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) officieel geïnstalleerd.

Minister Weyts gaf de nieuwe bestuurders meteen een belangrijke opdracht: “De verdere economische ontwikkeling van Vlaanderen hangt samen met de verdere ontwikkeling van de binnenvaart.”

De Vlaamse regering benoemde de nieuwe raad van bestuur van W&Z eind januari. Het Vlaamse agentschap beheert de waterwegen van het Scheldebekken in het westen en het centrum van Vlaanderen. Minister Ben Weyts woonde de installatievergadering van de raad op het W&Z-schip De Blauwe Reiger bij. Weyts hecht groot belang aan de Vlaamse waterwegen. “Er zit een enorm economisch potentieel in onze binnenvaart. De Vlaamse Regering investeert daarom sterk in de verdere ontwikkeling van onze binnenwateren.”

De Vlaamse Regering wil de bestaande waterwegen optimaliseren met moderne verkeersmanagementsystemen en meer automatisering. Capaciteitsbeperkende knelpunten moeten worden weggewerkt. Zo plant Vlaanderen samen met Nederland een nieuwe sluis in Terneuzen. Er wordt ook gewerkt aan nieuwe verbindingen zoals de Seine-Scheldeverbinding, die Frankrijk en Vlaanderen duurzaam verbindt. “Al deze investeringen vergen betrouwbare partners. Daarom is een goed beheer van Waterwegen & Zeekanaal zo belangrijk.”

Dit is voor de komende vijf jaar de samenstelling van de raad van bestuur van Waterwegen & Zeekanaal: voorzitter Tom Dehaene, ondervoorzitter Jan Balduck, Sonja De Wolf, Koen Derkinderen, Veerle Baeyens, Annemie Bayaert, Frans D’Haese, Ilse Hoet, Joachim Coens, Chris Danckaerts, Leo Clinckers (tevens gedelegeerd bestuurder van W&Z), Koen Anciaux en Sofie Terreur.

Nathalie Balcaen wordt aangesteld als regeringsafgevaardigde voor minister Ben Weyts. Patrick Moenaert is aangeduid als regeringsafgevaardigde voor minister Annemie Turtelboom.