Ontwerpcollectief hertekent Ragheno

raghenoDe internationale ontwerpbureaus KCAP Architects&Planners, Arcadis en OKRA zijn als team geselecteerd door de stad Mechelen om het masterplan op te maken van de site Ragheno. Dit centraal gelegen bedrijventerrein zal worden getransformeerd tot een nieuwe, duurzame stadwijk voor wonen, werken en recreatie.

Het 78 ha grote plangebied is aangeduid als strategisch project binnen het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Gelegen vlakbij het station en het stadscentrum vormt Ragheno een belangrijke schakel tussen andere stadsvernieuwingsprojecten in Mechelen en bestaande wijken. Het team, onder leiding van KCAP, werd geselecteerd uit 7 kandiderende partijen.

Op het Ragheno-terrein bevinden zich de Centrale Werkplaatsen van de Belgische spoorwegmaatschappij, die behouden blijven, en een mix van bedrijven, sport en wonen.

Het masterplan waar het ontwerpcollectief aan werkt, heeft als doel onder meer het bereiken van hogere woondichtheden, het concentreren van kantoren op knooppunten van openbaar vervoer en het ontwerpen van collectieve openbare ruimten waaronder een park. Bovendien ambieert de stad Mechelen een klimaatneutrale, duurzame wijk, en hanteert daarvoor het BREEAM gebiedsontwikkeling-certificeringsproces.

Het project omvat een stedenbouwkundig onderzoek, studies op het gebied van mobiliteit, structuur en inrichting van de publieke ruimte, integratie van Smart City maatregelen en bodem-, water- en energiestudies. Daarbij wil het masterplan een evenwicht creëren tussen de wensen van de stad, de grondeigenaren en de huidige gebruikers en bewoners in het gebied.

Jeroen Dirckx, associé KCAP Rotterdam en projectleider: “De stad Mechelen heeft een vooruitstrevende visie op haar stedelijke ontwikkeling. Na de opwaardering van de binnenstad, het stationsproject en de tangent, vormt dit de logische vervolgstap in de ambitieuze transformatie die Mechelen als groeistad doormaakt. Het is een uitdagende opgave waarbij we een nieuw type woon- werkomgeving aan het palet van de stad kunnen toevoegen.”