verbeemenOm de verwachte groei van de stad Mechelen op een kwaliteitsvolle manier op te vangen, wil de stad nieuwe te ontwikkelen gebieden creëren. Eén daarvan is de site Verbeemen aan de Caputsteenstraat, en de plannen van urbanisatiebureau Buur voor de site krijgen meer vorm.

De site Verbeemen werd genoemd naar de gelijknamige fabriek die ooit in de Caputsteenstraat stond. Ze heeft een oppervlakte van 1,48 ha en ligt middenin een woongebied. De grond ligt al jarenlang braak en is brownfield : vervuilde grond die slechts kan worden opgewaardeerd door structurele maatregelen. Het stadsbestuur wil deze onderbenutte ruimte omvormen naar een kwaliteitsvolle woonomgeving.

“De site Verbeemen leent zich perfect voor woongebied doordat ze goed bereikbaar is en tevens dichtbij het station en het centrum ligt”, zegt burgemeester Bart Somers. “Alle elementen zijn voorhanden om er een project met uitstraling te realiseren, dat ook de buurt zal opwaarderen.”

De plannen van ontwerpbureau Buur hebben inmiddels vorm gekregen en lijken veelbelovend. Het stadsbestuur en de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) zijn in eerste instantie positief over het ontwerp. “Het is een goed doordacht geheel waar de verwaarloosde ruimte wordt omgevormd tot een kwaliteitsvolle woonzone met groenvoorzieningen voor de ganse buurt. Een belangrijke randvoorwaarde van het stadsbestuur was de creatie van een zo groot mogelijk publiek park, zodat we de site kunnen ontpitten tot een groene long in de buurt”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Greet Geypen.

Het park neemt inderdaad een belangrijke plek op het ontwerp in. Het zal worden afgebakend met een dertigtal eengezinswoningen. Aan de kant van de sporen wordt een bermgebouw opgetrokken. Hiervoor wordt een gedeelte van de oude Sint-Gommarusstraat gesupprimeerd. Daar is plaats voor een twintigtal duplexwoningen en evenveel appartementen. Tussen de eengezinswoningen en het bermgebouw komt het publieke park. “De totale oppervlakte van het publieke park bedraagt circa 7.000 m²”, aldus Greet Geypen.

Er komen ook 86 ondergrondse parkeerplaatsen voor de bewoners. Een dertigtal parkeerplaatsen voor bezoekers worden geïntegreerd in het publieke groen op de koppen van het park.

De komende weken wordt het ontwerp nog verder verfijnd en wordt ook onderzocht of een uitgang achteraan de reeds bestaande woningen kan worden voorzien. Kort nadien volgt een informatievergadering voor de buurtbewoners.

Het is de bedoeling om het masterplan te finaliseren in de loop van maart, en om eind maart te starten met de opmaak van het RUP. Het masterplan wordt pas definitief afgesloten na overleg met de buurt. De uiteindelijke werken kunnen eind 2016 van start gaan.