foto Luc Hilderson

foto Luc Hilderson

Een vijfentwintigtal ondernemers tekenden dinsdagavond present op Voka@Duffel. Het Duffelse ontmoetingsmoment volgde op eerdere edities in achtereenvolgens Lier, Mechelen, Bornem, Puurs en Heist-op-den-Berg. Met deze gemeentelijke ontmoetingsavonden geeft Voka – Kamer van Koophandel Mechelen ondernemers de kans op direct contact met hun lokale beleidsmakers.

Voka – Kamer van Koophandel Mechelen wees op het atypische en ook groene karakter van de gemeente, die economisch gezien strategisch goed gelegen is. “In de jongste drie jaren zijn er 56 ondernemers bijgekomen”, aldus algemeen directeur Frédéric Achten. “Met een aandeel van 79 procent zit de werkzaamheidsgraad ook goed. Duffel is de thuis van enkele topondernemingen. Die vormen mee de basis om andere ondernemingen te kunnen aantrekken. Met oog op de toekomst is het van belang dat er wordt ingezet op een goede communicatie over geplande wegenwerken.”

Schepen voor Lokale Economie Sofie Joosen liet de aanwezige ondernemers verstaan dat Duffel daarvoor alleszins aandachtig zal zijn, in de lijn van andere reeds genomen inspanningen met een positieve economische impact. “Zo hebben we onder meer de drijfkrachtbelasting teruggebracht van 9 naar 5 euro per kilowattuur, is drukwerk tot 10 gram belastingvrij gemaakt, is een ambtenaar lokale economie aangesteld en ook een verlaging op de belasting voor het herbouwen van serres doorgevoerd. Aan een wijziging van de retributie op reclameborden wordt momenteel nog gewerkt.”

Voor de ondernemers individuele gesprekken met de aanwezige delegatie van het Duffelse schepencollege konden aanknopen, richtte algemeen directeur Peter De Bruyne van Igemo nog enkele woorden tot hen. Daarbij lichtte hij de initiatieven van dit regionaal samenwerkingsverband voor streekbeleid van economische inslag toe. Met de duurzame bedrijvenzone Itterbeek realiseerde Igemo trouwens op Duffels grondgebied één van zijn paradepaardjes. Met zijn acties tracht het nieuwe ondernemingen en buitenlandse bedrijven naar de regio te halen door op de duidelijke troeven te wijzen. In zone Itterbeek zijn nog vijf kavels beschikbaar.